ionimax®

Ion polarizacijski uređaj

Popis výrobku

Ionski polarizacijski aparat – ionimax – je uređaj za tretman vode, koji sprečava nastanak kamenca, pomaže njegovom odstranjivanju, te ima mnogo drugih prednosti.

Ionimax se sastoji od protočnog dijela, koji ima ulazni i izlazni otvor. U ovom dijelu se nalaze najmanje dvije elektrode. Obje su od raznog, uzajamno električki vodivog materijala. Protok vode stvara između elektroda galvanski mokri članak. Električni napon ovog članka je dovoljan za polarizaciju molekula protočne vode.

Veličina ovog napona je između 0,6 – 0,8 V. Ovaj napon ovisi od električne vodivosti vode. Ovu pojavu je moguće iskoristiti kod voda sa vodivošću 50 – 2 000, uS/cm2, to znači kod uobičajenih voda, čiji sadržaj soli je od 50 do 2 000 mg/l.

Protokom vode između ove elektrode dolazi do pojave, kada soli kalcija (Ca2*), magnezija (Mg*), željeza (Fe2*, 3*), koje se u vodi nalaze kao spojevi ugljika, sumpora i klora se razlažu  (disociraju) u perokside. Posljedica navedenog je, da ovakve čestice gube svoju sposobnost stvarati kristalne naslage u cijevima, bojlerima, izmjenjivačima topline i sl.

Princip fizikalnog tretmana vode je “prijenos” ili “spremanje” slobodnog električnog naboja na pojedinačne molekule vode koje se uslijed toga polariziraju (ujednačeno orijentiraju). Ovaj efekt ima za posljedicu izmjenu oblika otopljenih čvrstih tvari u vodi tako da ne sačine kristaličnu mrežu, jer su različitog oblika i veličine.  Iako se ovi spojevi ugljika stvaraju i dalje, ali samo u obliku mekih čestica – bezopasnog lako odstranjivog mulja umjesto čvrstih kristaličnih naslaga. Taloženje se zaustavi, kamenac se postupno gubi i novi se ne stvara.

Preporučene mjere

Montažu treba obaviti samo kvalificirani radnik. Proizvođač ne odgovara za štetu nanijetu nestručnim rukovanjem. Potvrdu o montaži ostaviti za vašu potrebu.

Kod dužeg isključivanja vode u vašem vodovodnom sustavu (godišnji odmor, korištenje na vikendicama i slično), ostavite vodu najprije iscuriti, ili je iskoristite kao komunalnu vodu.

Uvjeti čuvanja:

Čuvajte na uobičajen način. Proizvod je vodonepropustan.

Vijek trajanja i održavanje proizvoda:

Kod uobičajenog korištenja ionimax-a minimalni vijek trajanja preporučen proizvođačem je 10 godina. U posebno mineraliziranoj sredini s vodom s višim sadržajem čvrstih čestica i slično, preporučamo održavanje uređaja prema slijedećem: prema potrebi isprati toplim octom.

Uvjeti prerade otpada:

Nakon završetka vijeka trajanja uređaj likvidirajte kao građevinski otpad. Materijal ambalaže proizvoda bacajte u komunalni otpad, preporučamo u sortiran otpad kao papir.

Proizvođač:

Opći poslovni uvjeti i Reklamacijski pravilnik se nalazi na www.twoeco.sk

Certifikati i uvjerenja

Mišljenje Ministarstva zdravstva – glavnog higijeničara Slovačke Republike certificira uređaj ionimax za tretman vode za piće.

Certifikat izdan državnim zavodom sa tehničko testiranje “Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.”, potvrđuje sigurnost uređaja ionimax.

Izjava o sukladnosti ionizacijskih polarizacijskih uređaja tipa ionimax, Slovački tehnički standard STN 133060-2:1978

URED ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO SLOVAČKE REPUBLIKE

Upute za montažu

Položaj:

Ionimax može biti instaliran u bilo kojem položaju. Nije važno koji kraj je naprijed.

Smještaj:

Najpovoljnije je smjestiti Ionimax na glavni dovod vode u objekt, tako će biti zaštićen cijeli objekt.

Montaža:

U mjestu montaže se cjevovod prekine. Zatim se siječe se potrebni dio  koji odgovara ugradnji Ionimax-a. Na oba kraja  cijevi se montiraju adekvatne glave sa navojima potrebne dimenzije. Navoj se opremi materijalom za zaptivanje i Ionimax se zavrne na pripremljene glave sa navojima. Nakon montaže se provjeri nepropusnost spojeva. Montažu treba obaviti kvalificiran radnik. Proizvođač ne odgovara za štetu nanesenu nestručnim rukovanjem.

Kombinacija s vodnim filtrom:

U slučaju da razmišljate i o filtraciji u vašem vodovodnom sustavu, ionimax bi trebao biti zadnjim uređajem uključen u sustav, da se spriječi nepotrebno negiranje njegove funkcije.

Uvjeti pravilnog korištenja proizvoda:

Kod ionimax-a ne smije biti nikakav el.napon, minimalno u udaljenosti od istog je 50 cm. U sustavu ne smije biti ugrađen mijenjač iona, elektromagnetska sprava, odnosno sustav s dovodom tuđeg napona. U ovakvom slučaju ionimax neće biti učinkovit u očekivanoj mjeri.

Jednako ne preporučamo instalirati ionimax na uređaj sa slanom vodom, ili uz uporabu slane otopine, koje bi negirale ionsku polarizaciju. U ovakvom slučaju ionimax neće biti učinkovit u očekivanoj mjeri.

Uređaje ionimax montirajte za vode s uobičajnom vodivošću od 50 do 2000 uS/cm2. Za vode sa većom vodljivošću ionimax neće biti učinkovit u očekivanoj mjeri, brže se začepi i skrati se njegov vijek trajanja.

Koristite za temperaturu vode 0-100C°. Nije namijenjen za tretman pare u zatvorenom prostoru, prijeti oštećenje uređaja.

Maksimalna brzina strujanja vode kroz uređaj je 4 m/s (kod izbora tipa uređaja uzimamo u obzir i ovaj podatak i maksimalni protok i samo na podatak o promjeru cijevi). U slučaju veće brzine strujanja vode ne garantiramo učinkovitost u očekivanoj mjeri.

Uređaji ionimax su dimenzionirani na tlak do 1 MPa. Kod većeg tlaka može doći do oštećenja uređaja ionimax.

Uređaj ionimax nikako ne rastavljajte niti ne otvarajte. Uređaj otvaranjem gubi svoju funkciju i jamstvo. Kontaktirajte proizvođača. Ujedno prijeti oslobađanje sitnih dijelova. Uređajem ne smiju rukovati djeca.