Zásady ochrany osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní  a pri komunikovaní na twoeco.sk cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré získame počas komunikácie s twoeco, s.r.o. o Vás ako zákazníkoch spravujeme a spracúvame v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Aký typ informácií spoločnosť twoeco, s.r.o. zhromažďuje?

  1. A) Informácie, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom:

Pri nákupe u nás Vás požiadame o poskytnutie Vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a prípadne alternatívnej dodacej adresy. Tieto osobné údaje twoeco, s.r.o. spravuje a spracúva na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, pokiaľ chcete uzatvoriť kúpnu zmluvu, alebo vytvoriť objednávku. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje uchováme po dobu plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. K tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Tieto osobné údaje uložíme bezpečným spôsobom vo vlastnej  chránenej sieti  spoločnosti twoeco,s.r.o.. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom spoločnosti twoeco, s.r.o., so sídlom Jelačičova 8, Bratislava 821 08. Vaše osobné údaje budú ďalej sprístupnené, len v prípade potreby prepravným spoločnostiam, a to  len za účelom doručenia tovaru. Vaše osobné údaje využívame len v súvislosti s vytvorením a expedíciou Vašich objednávok a aby sme Vám pomohli s Vašimi prípadnými otázkami. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú presné, preto ich twoeco, s.r.o. považuje za správne.

Nepoužijeme Vaše telefónne číslo, aby sme Vás kontaktovali za účelom predaja výrobkov. Telefonicky Vás budeme kontaktovať iba v prípade, ak nastanú problémy s Vašou objednávkou alebo aby sme získali informácie o doručení tovaru.

Spoločnosť twoeco, s.r.o. nebude Vaše osobné údaje odovzdávať, predávať ani akokoľvek sprístupňovať akýmkoľvek tretím stranám s výnimkou prípadov stanovených zákonom a prepravných spoločností v nevyhnutne nutnom rozsahu.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že twoeco, s.r.o., alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

  1. B) Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením na odber nášho newslettera:

V spoločnosti twoeco, s.r.o. sa snažíme dodržiavať aktuálne platné zákony a predpisy za účelom používania korektných marketingových praktík. Preto zasielame naše newslettery iba príjemcom, ktorí sa prihlásili na ich odber. Pokiaľ Vám bol zaslaný náš newsletter bez toho, aby ste nám dali na to svoj súhlas, môže to byť spôsobené tým, že Vám newsletter poslal niekto, koho poznáte.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber Vás prosíme, aby ste poskytli svoje krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newsletteru súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. Tieto osobné údaje spracúvame pre účely zasielania obchodných informácií, t.j. newslettera. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu spôsobom uvedeným nižšie. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše osobné údaje ukladáme na chránený server. K informáciám od Vás má prístup iba spoločnosť twoeco, s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava 821 08,   ktorá Vaše osobné údaje spracováva.

Súhlas s odberom newslettera môžete odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newslettera.

Súhlas s odberom newslettera môžete odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newsletteru.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že twoeco, s.r.o. alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

  1. C) Automatické informácie:

Snažíme sa udržiavať webové stránky prívetivé pre užívateľa tak, aby obsahovali informácie, ktoré pre Vás budú relevantné. Práve preto používame technológiu, ktorá umožňuje zhromažďovať, spracúvať a triediť informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zhromažďujeme pomocou cookies. Cookie je malý textový súbor uložený vo Vašom počítači. V praxi to znamená, že naše webové stránky si Vás „zapamätajú“, keď nás navštívite viac než jeden krát, a my môžeme získať štatistiku, ktorá nám povie, ako Vy a ostatní užívatelia používate naše webové stránky. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami súhlasíte s ukladaním cookies na Váš počítač.

Cookies môžete z internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. Uvedomte si však, že pokiaľ nastavíte internetový prehliadač tak, aby súbory cookie odmietal, nebudete môcť používať niektoré časti webových stránok twoeco.sk. Preto odporúčame, aby ste používanie cookies povolili. Časť informácií zhromaždených spoločnosťou twoeco, s.r.o. môže byť zverejnená, ale iba v anonymnej forme, napr. informácie o počte užívateľov navštevujúcich webové stránky. Informácie o našich zákazníkoch sú dôležitou súčasťou našej práce a tieto informácie nepredáme ani nevymeníme s nikým iným.

Zbierame informácie spojené s vašim hardvérom, softvérom a spôsobom akým používate stránky twoeco.sk. Získané informácie používame na optimalizáciu twoeco.sk a odstraňovanie chýb na twoeco.sk. Za účelom analýzy správania používateľa stránky zbierame informácie o tom, ktoré stránky na twoeco.sk ste navštívili. Získané údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.

  1. D) Praktické informácie o newslettroch – povolenia

Keď sa prihlásite na odber newsletteru, môžete očakávať 1-2 newslettre  mesačne od spoločnosti twoeco, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.
Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu uvedeného na konci každého newslettera.

Newslettere obsahujú najnovšie ponuky, novinky a informácie o aktuálnych kampaniach vrámci celkového sortimentu výrobkov spoločnosti twoeco, s.r.o.. Ďalej súhlasíte s dostávaním servisných správ, informácie súvisiace s nákupom uskutočneným u twoeco, s.r.o.  a emaily obsahujúce výrobky od twoeco, s.r.o., o ktoré ste prejavili záujem.

  1. E) Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s otázkou alebo dopytom

Ak máte záujem komunikovať s nami elektronicky, môžete vyplniť náš kontaktný formulár na www.twoeco.sk. Zaslaním otázky alebo dopytu elektronickou formou súhlasíte so spracúvaním poskytnutých  osobných údajov v rozsahu podľa uvedených podmienok. Tieto osobné údaje spracúvame pre účely zasielania obchodných a praktických informácií. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu spôsobom uvedeným nižšie. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše osobné údaje ukladáme na chránený server. K informáciám od Vás má prístup iba spoločnosť twoeco, s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava 821 08, ktorá Vaše osobné údaje spracováva.

Súhlas s poskytnutými osobnými údajmi môžete odvolať:

Ak zistíte alebo sa domnievate, že twoeco, s.r.o. alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

  1. F) Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti so súťažou na www.twoeco.sk

Ak máte záujem zapojiť sa do súťaží organizovaných spoločnosťou twoeco, s.r.o., môžete vyplniť náš súžažný formulár na www.twoeco.sk. Zaslaním odpovedí a vyplnením súťažného formulára elektronickou formou súhlasíte so spracúvaním poskytnutých  osobných údajov v rozsahu podľa uvedených podmienok.

Tieto osobné údaje spracúvame pre účely zasielania praktických informácií a informácií spojených so súťažami organizovanými spoločnosťou twoeco, s.r.o.. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu spôsobom uvedeným nižšie. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše osobné údaje ukladáme na chránený server. K informáciám od Vás má prístup iba spoločnosť twoeco, s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava 821 08, ktorá Vaše osobné údaje spracováva.

Súhlas s poskytnutými osobnými údajmi môžete odvolať:

Ak zistíte alebo sa domnievate, že twoeco, s.r.o. alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.