Predĺženie záruky

Vážený uživateľ a majiteľ zariadení IPP alebo ionimax

radi by sme Vám ako výrobcovia ponúkli možnosť predĺženia záruky tohto zariadenia z bežných 24 mesiacov na 5 rokov.
Stačí nám elektronicky alebo poštou zaslať kópiu Vášho dokladu o kúpe zariadenia u nás alebo u ktoréhokoľvek predajcu, kópiu dokladu o profesionálnej montáži zariadenia a vyplniť doleuvedené údaje:

Áno, súhlasím so zasielaním informácií o ďalších pripravovaných akciách, súťažiach a novinkách formou e-mailových newsletterov TwoECO a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.