Vodný kameň

Trápi vás vodný kameň v potrubí?

Chcete pred ním ochrániť svoje spotrebiče?

Túžite po nádherne vypranej bielizni, ale nejde to vo vašej tvrdej vode?

Chcete sa vyhnúť chemickým zmäkčovadlám?

Nechcete už drhnúť vodný kameň v kuchyni a kúpelni?

Zbavte sa vodného kameňa a tvrdosti vody, bez zbytočnej chémie. Využite najnovšie poznatky vedy a iónovú polarizáciu vody, v našom prístroji ionimax.
Ionimax je unikátny systém úpravy vody, jednoducho “rúrka”, ktorá rozbije vodný kameň, dodá vode vitalitu, zdravie, čistotu, šetrí vašu peňaženku, spotrebiče, prírodu. Pracuje bez obsluhy a údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Ionimax nezavadzia, ani nenarušuje dizajn vášho domova. Voda si zachováva všetky výživné látky, vrátane minerálov, takže kvalitný pitný režim máte zabezpečený.

Iónový polarizačný prístroj – ionimax – je zariadenie na úpravu vody, ktoré zabraňuje tvorbe vodného kameňa, alebo pomáha pri jeho odstraňovaní. Ionimax pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor.

V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú z navzájom  rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali. 

Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V. Toto napätie je závislé od elektrickej vodivosti vody. Tento jav je možné využívať pri vodách o vodivosti 50 – 2 000 uS/cm2, čiže pri bežných vodách, u ktorých je obsah solí od 50 do 2 000 mg/l.


Prechodom vody pomedzi tieto elektródy dochádza k javu, keď soli vápnika (Ca2*), horčíka (Mg*), železa (Fe2*, 3*), ktoré sa vo vode nachádzajú ako uhličitany, sírany a chloridy, sa rozkladajú (disociujú) na hydroxidy. Dôsledkom je, že tieto katióny strácajú schopnosť vytvárať kryštalické nánosy v potrubiach, boileroch, výmenníkoch tepla atď. Tieto uhličitany sa síce vytvárajú ďalej, ale už len v podobe mäkkých častíc –  ľahko odstrániteľného  kalu.

Vodný kameň postupne mizne a nový sa už nevytvára.