Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je jednou zo základných podmienkou pre existenciu života na Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v kvapalnom (voda) a v plynnom (vodná para).

Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva.

Je základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie. Pre rastliny je významné nielen jej celkové množstvo za rok, ale tiež výskyt a rozdelenie vo vegetačnom období vzhľadom na ich rastové fázy. Pre mnohé živočíchy je voda priamo životným prostredím.

 

 

Ionizácia je odtrhnutie jedného alebo viacerých elektrónov od atómu alebo molekuly. Na odtrhnutie elektrónu z valenčnej (poslednej – krajnej) vrstvy je potrebné určité množstvo energie, ktorá sa nazýva ionizačná energia. Takto vzniknutá častica sa nazýva ión a môže byť kladne, alebo záporne nabitá.

S iónmi sa stretávame každý deň od nášho narodenia, pretože sú neoddeliteľnou zložkou prostredia, ktoré nás všade obklopuje. V poslednej dobe sa venuje téme kladných a záporných iónov stále viac pozornosti.

Možno ste už počuli o ionizátoroch vzduchu, ionizačných fénoch, vysávačoch, ionizačných čističoch pleti a podobne. Samozrejme, rovnako prínosná a možno najdôležitejšia je ionizácia vody, napríklad prístrojom ionimax.

 

 

Kyslosť alebo acidita alebo pH alebo inak vodíkový exponent je číslo, ktorým sa vyjadruje v chémii to, či vodný roztok reaguje kyslo, alebo zásadito. Koncept merania pH uviedol v roku 1909 Søren Peder Lauritz Sørensen. V dnešnej dobe čoraz viac rezonuje u ľudí téma prekyslenia organizmu a jeho následkov pre človeka. Pitný režim, s kvalitne upravenou ionizovanou vodou, môže byť jedným z riešení tohto problému súčasnosti.

 

Látka                                              pH

Kyselina v batériách                       <1,0

Žalúdočné kyseliny                          2,0

Citrónová šťava                                2,4

Coca-Cola                                          2,5

Ocot                                                    2,9

Šťava z jablka                                    3,5

Pivo                                                     4,5

Káva                                                    5,0

Čaj                                                       5,5

Kyslý dážď                                        < 5,6

Sliny onkologických pacientov      4,5 – 5,7

Mlieko                                                 6,5

Destilovaná voda                               7,0

Sliny zdravého človeka                     6,5 – 7,4

Krv                                                        7,34 – 7,45

Morská voda                                       8,0

Mydlo                                                   9,0 – 10,0

Čpavok pre domáce použitie           11,5

Nehasené vápno                                 12,5

Hydroxid sodný pre domácnosť     13,5

 

 

 

Minerál alebo nerast je substancia (prvok alebo chemická zlúčenina), ktorá:

  • je za normálnych podmienok kryštalická
  • prirodzene sa vyskytuje v prírode
  • má rovnorodé chemické zloženie

Minerálne látky sa u človeka nezúčastňujú len na výstavbe tela a jeho rôznych tkanív – zapájajú sa aj do životne dôležitých metabolických procesov, ktoré prebiehajú v organizme. Sú stálou a nevyhnutnou súčasťou všetkých buniek a telových tekutín. Sú zložkami rozličných enzýmových systémov, hormónov, vitamínov, rôznych funkčných molekúl

 

Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok vo vode, môže voda byť:

Destilovaná – je zbavená minerálnych látok

Mäkká – obsahuje málo minerálnych látok

Tvrdá – z podzemných prameňov, obsahuje viac minerálnych látok

 

Rozporuplné požiadavky na vodu v domácnosti? 

Tvrdá versus mäkká? Pre zdravie človeka je samozrejme dôležité piť vodu viac minerálnu, a teda tvrdú. Pre vodu, ktorá má slúžiť na pranie, čistenie v domácnosti a podobne máme požiadavku, aby bola naopak viac mäkká. Ako skĺbiť tieto dve rozdielne požiadavky?

Ideálnym riešením je používať ionizátor vody ionimax, ktorý nemení chemické zloženie vody v potrubí, ale mení jej fyzikálnu štruktúru. Teda získate tvrdú vodu, s vlastnosťami mäkkej vody. Minerály a živiny sú v nej zachované, dokonca ionizované pre lepšie vstrebávanie. Zároveň však nedokážu tvoriť pevné, kryštalické väzby na vašom potrubí, spotrebičoch, klimatizácii, prádle a všade tam, kde vám predtým spôsobovali ťažkosti.