Vážení priatelia,

milovníci prírody a vy všetci, ktorým záleží na ekológii a zdravom životnom štýle. Dovoľte, aby som vás privítal na stránkach firmy twoeco.sk, ktorá sa zaoberá výskumom vody a vývojom produktov na jej úpravu, výlučne fyzikálnym spôsobom. Naše produkty, ktoré budeme postupne predstavovať, ovplyvňujú život v dvoch rovinách a to sú: Eco-lógia a Eco-nómia.

Na našich stránkach vám budeme postupne odhaľovať tajomstvá vody a jej, tak úžasných, vlastností a nepoznaných možností, že  bežnému človeku sa to môže zdať až mystické. Avšak všetky odhalené tajomstvá sú podrobené prísnemu vedeckému bádaniu a poznaniu. Za tieto vzácne poznatky patrí vďaka nášmu kolegovi a priateľovi, inovátorovi a vynálezcovi Ladislavovi Jurecovi. Výskumom vody sa zaoberá už vyše dvadsať rokov a výsledkom jeho prác neverili na počiatku ani renomovaní vedci. Až po dlhých mesiacoch overovacích testov sa presvedčili o pravdivosti jeho tvrdení. Skutočným prínosom je, že pán Jurec je nielen výskumník, ale aj vynálezca a dokáže preniesť svoje poznatky do praxe. Vďaka prístrojom ktoré vyvinul a ktoré sú prospešné pre zdravie, šetrné voči ekológii, a navyše šetria aj vašu peňaženku,  môže každý využívať najnovšie poznatky o vode vo vlastnej domácnosti, záhrade, ale aj v priemysle.

V našom nasledujúcom článku vám pán Jurec objasní výhody a nevýhody rôznych druhov prístrojov na fyzikálnu úpravu vody:

Fyzikálna úprava vody

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. Keď dôjde k zrážaniu, vznikne len mäkké bahno – kal.

Voda môže získať elektrický náboj rôznymi spôsobmi:

  • Prechodom cez magnetické pole (najnižšia účinnosť)
  • Prechodom cez elektromagnetické striedavé pole (vyššia účinnosť, nevýhoda: pri rôznych svetlostiach potrubia a rôznych prietokoch vody je potrebné snímať a vyhodnocovať vodu ďalším prístrojom a regulovať frekvenciu napájača cievky kvôli účinnosti – vyššie náklady pre odberateľov)
  • Prechodom cez elektromagnetické vysokonapäťové pole (vyššia účinnosť, nevýhoda: napájanie elektród  týchto prístrojov je riešené jednosmerným napájaním 5 až 15 kV, čo kladie veľké nároky na izolátory týchto elektród – väčšia poruchovosť)
  • Prechodom cez galvanický iónový článok- polarizátor, napríklad ionimax

Galvanické – iónové prístroje sú založené na princípe „mokrého galvanického článku“. Elektrolytom tohto článku je pri tom pretekajúca voda, ktorá s doskami elektród prístroja vytvára sústavu článkov, každý s napätím 0,65 až 0,8 V. Toto napätie na polarizáciu vody úplne postačuje.  Prístroje nepotrebujú vonkajšie elektrické napájanie, údržbu, majú mimoriadne dlhú životnosť, bezporuchovosť a vysokú účinnosť. Iónové polarizačné prístroje nie len zabraňujú  tvorbe nových usadenín vodného kameňa, ale tiež veľmi účinne odstraňujú jeho už existujúce vrstvy a zamedzujú korózii vnútorných povrchov potrubí. Vytvára sa na nich totiž ochranná vrstva magnetitu (Fe3O4). Tento príjemný efekt podstatne predĺži životnosť potrubí a pripojených zariadení (batérií, kotlov, radiátorov, pračiek, umývačiek…)

Zabránením vzniku usadenín vodného kameňa nedochádza k postupnému zmenšovaniu reálnej svetlosti potrubia, s následným zvýšením odporu pretekajúcej vode, čiže nedochádza ani k stratám energie. V teplovodných systémoch tiež nedochádza k tepelným stratám pri prenose tepla (vykurovanie domácností). Iónové polarizačné prístroje správne pracujú pri vodivosti vody v rozsahu 50 až 2000 µS.cm². Do tohto rozsahu vodivosti spadá prevažná väčšina bežne sa vyskytujúcich vôd. Teplota vody môže pri tom byť  od  0 – až po  100 °C. Po prechode prístrojom zostane voda polarizovaná ešte minimálne 24 hodín.

 

Ladislav Jurec