ionimax®

Dispozitivul de polarizare ionică

Descrierea produsului

Dispozitivul de polarizare ionică – ionimax – este o instalație pentru tratarea apei care împiedică formarea calcarului, ajută la înlăturarea acestuia și are o serie de alte avantaje.

Ionimax se compune dintr-un corp de curgere cu orificiu de intrare și ieșire. În acest corp sunt amplasate cel puțin doi electrozi. Ambii diferă unul de celălalt prin materialul conductor de electricitate. Împreună cu acești electrozi, apa care curge, creează un element galvanic umed. Tensiunea electrică din acest element este suficientă pentru ca moleculele apei care curge să polarizeze.

Mărimea acestei tensiuni este în limitele dinte 0,6 – 0,8 V. Această tensiune depinde de conductivitatea electrică a apei. Acest fenomen poate fi utilizat la apele cu o conductivitate de 50 – 2 000 uS/cm2, adică la apa obișnuită unde conținutul de sare este de la 50 la 2 000 mg/l.

Prin trecerea apei printre acești electrozi are loc fenomenul în care sărurile de calciu (Ca2*), magneziu (Mg*), fier (Fe2*, 3*) care în apă se găsesc ca și carbonați, sulfați și cloruri, se descompun (se disociază) în hidroxizi. Ca urmare, astfel de particule își pierd proprietatea de a forma depuneri cristaline în conducte, boilere, schimbătoare de căldură, etc.

Esența tratamentului fizic al apei constă în „transferul“ sau „depunerea“ sarcinii electrice libere pe fiecare moleculă de apă care, în consecință, polarizează (se orientează uniform). Acest efect are ca urmare modificarea formei substanțelor solide solubile în apă astfel că nu vor crea o rețea cristalină, având diferite forme și mărimi. Acești carbonați se formează în continuare dar numai în forma particulelor moi – un nămol inofensiv, ușor de înlăturat în locul depunerilor cristaline solide. Depunerile de calcar vor înceta, treptat vor dispare, altele nu se vor mai forma.

Măsuri recomandate:

Montajul ar trebui efectuat de un lucrător calificat. Producătorul nu garantează daunele cauzate de o manipulare necorespunzătoare. Păstrați dovada de instalare pentru necesitățile dvs.

La o întrerupere de durată a apei în sistemul dvs. de conducte (concediu, utilizare la casa de vacanță, etc.) lăsați mai întâi ca apa să se scurgă sau folosiți-o ca apă utilitară.

 

Condiții de depozitare:

Depozitați în mod obișnuit. Produsul este impermeabil.

 

Durata de viață și întreținerea produsului:

O utilizare normală a dispozitivului ionimax indică din partea producătorului o durată de viață de 10 ani. Într-un mediu deosebit de mineralizat, cu o apă cu conținut mai mare de particule solide, etc., recomandăm să urmați următorul mod de întreținere a dispozitivului: în funcție de necesitate a se clăti cu oțet fierbinte.

 

Condiții de tratare a deșeurilor:

A se lichida la încheierea ciclului de viață ca un deșeu de construcții. Ambalajul produsului ține de deșeuri menajere, recomandăm trierea acestuia la deșeurile de hârtie.

Producător:

Veți găsi Condițiile comerciale general valabile ca și Regulamentul de reclamații și pe www.twoeco.sk

Certificate și autorizații:

Avizul Ministerului Sănătății – igienistului-șef al Republice Slovace certifică dispozitivul ionimax pentru tratarea apei potabile.

Certificatul eliberat de Institutul de testări tehnice Piešťany, întreprindere de stat,  confirmă siguranța echipamentelor ionimax.

Declarație de conformitate a dispozitivelor de polarizare ionică, Standardul tehnic slovac STN 133060-2:1978

AUTORITATEA DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ A REPUBLICII SLOVACE.

Schema amplasării în clădire:

Img. A : 1 – contor,  2 – valvă,  3 – instalație de decantare,  4 – ionimax.

Img. B :  în circuitul termic nr. 5 – instalație de decantare.

Instrucțiuni de montaj:

Poziția:

Ionimax-ul poate fi instalat în orice poziție. Indiferent cu care capăt este în față.

Amplasare:

Cel mai avantajos este ca Ionimax-ul să fie amplasat la  aducția principală în clădire pentru a proteja întregul obiect.

Montajul:

Conducta se va întrerupe în locul montajului, înlăturându-se partea necesară echivalentă cu dimensiunea Ionimax- ului. La ambele capete ale conductei se vor monta nipluri filetate corespunzătoare de dimensiunea necesară. Filetul se va prevedea cu material de etanșare iar Ionimax-ul se va înșuruba pe niplurile cu filet pregătite. După efectuarea asamblării se va controla etanșeitatea îmbinărilor. Montajul ar trebui efectuat de un lucrător calificat. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru daunele provocate de o manipulare necorespunzătoare.

Combinație cu filtru de apă:

În cazul în care intenționați și filtrarea apei în sistemul dvs. de conducte de apă, ionimax ar trebui să fie ultimul dispozitiv inserat în acest sistem, aceasta pentru a evita o eventuală negare inutilă a funcției sale.

Condiții de utilizare corectă a produsului:

Este interzis ca în jurul ionimax-ului să se afle tensiune electrică, aceasta la o distanță minimă de 50 cm. Este interzis ca în sistem să se afle instalat un schimbător de ioni, un sistem electromagnetic, respectiv un sistem cu alimentare de tensiune externă. În astfel de cazuri, eficiența ionimax-ului nu se va manifesta în măsura așteptată.

 

De asemenea nu recomandăm a instala ionimax-ul pentru instalații cu apă sărată sau cu utilizarea soluțiilor cu sare care ar nega polarizarea ionică. În astfel de cazuri, eficiența ionimax-ului nu se va manifesta în măsura așteptată.

 

Montați dispozitivele ionimax pentru ape cu conductibilitate normală de la 50 la 2000 uS/cm2. Pentru ape cu conductivitate mai mare, ionimax-ul nu va fi suficient de eficient, se va colmata mai repede iar durata sa de viață se va scurta.

 

Utilizați pentru temperatura apei de 0-100°C. Nu este destinat tratării aburului în conductă închisă, pericol de deteriorare a dispozitivului.

 

Viteza maximă a debitului apei prin dispozitiv este de 4 m/s (la alegerea tipului de dispozitiv trebuie luată în considerare această dată și debitul maxim și nu numai diametrul interior al conductei). În cazul unei viteze mai mari a debitului apei nu garantăm eficiența în măsura așteptată.

 

Instalațiile ionimax sunt dimensionate la o presiune de până la 1 MPa. O presiune mai mare poate avea ca urmare deteriorarea dispozitivului ionimax.

 

Nu deschideți și nu dezasamblați în nici un fel dispozitivul ionimax. Prin deschidere, acest dispozitiv își pierde funcționalitatea și garanția. În același timp există pericolul de degajare a pieselor mărunte. Nu permiteți manipularea din partea copiilor.