ionimax®

Ez az ion polarizáló eszköz – ionimax

Termékleírás

Ez az ion polarizáló eszköz – ionimax – vízkezelésre javasolt eszköz, amely megakadályozza a vízkőképződést, segíti annak eltávolítását, és számos más előnnyel rendelkezik.

Az ionimax egy átfolyást biztosító részből áll, amely bemeneti és kimeneti nyílással van ellátva. Ebben a részben legkevesebb két elektróda található. Mindkettő egymástól eltérő elektromos áramot vezető anyagból van. Az átfolyó víz galvanikus nedves cellát alkot ezekkel az elektródákkal. Ezen cella elektromos feszültsége elég az átfolyó víz molekuláinak polarizálódásához.

A feszültség 0,6 – 0,8 V közötti tartományban mozog. Ez a feszültség a víz elektromos vezetőképességétől függ. Ezt a jelenséget az 50 – 2 000 uS/cm2 vezetőképességű, tehát közönséges víz esetében lehet a legjobban hasznosítani, ahol a sótartalom 50 – 2 000 mg/l tartomány között mozog.

Miután a víz áthalad az elektródák között, bekövetkezik az a jelenség, amikor a kalcium sók (Ca2*), a magnézium sók (Mg*) és a vas sók (Fe2*, 3*), amelyek a vízben karbonátokként, szulfátokként és kloridokként vannak jelen, hidroxidokra bomlanak (disszociálódnak). Ennek következményeként ezek a részecskék elveszítik azt a tulajdonságukat, hogy kristályos üledékeket képezzenek a csövekben, vízmelegítőkben, hőcserélőkben, stb.

A víz fizikai úton történő kezelésének alapja a szabad elektromos töltés egyes vízmolekulákba történő „átvitele“ vagy „eltárolása”, amelyek ezen oknál fogva polarizálódnak (egységesen mozognak). Ez a hatás a vízben oldódó szilárd anyagok formájának módosulását eredményezi úgy, hogy ezután már nem tudnak olyan könnyen kristályrácsot alkotni, mivel más és más a formájuk és méretük. Bár ezek a karbonátok továbbra is képződnek, de már csak puha részecskék – ártalmatlan, könnyen eltávolítható üledék – formájában, és nem szilárd kristályos lerakódás formájában. A lerakódás megszűnik, a vízkő fokozatosan eltűnik, és új már nem képződik.

Javasolt intézkedések:

A beszerelést szakképzett szerelővel végeztesse el. A gyártó nem nyújt garanciát a szakszerűtlen kezelés által okozott károkra. A szerelési bizonylatot saját érdekében tartsa meg.

Hosszasabb vízhasználat szünetelés esetén a saját vízvezetékrendszerében (szabadság, nyaralóban való használat, stb.) a vizet először egy kicsit folyassa el, vagy üzemi vízként használja.

Tárolási feltételek:

Szokásos módon tárolja. A termék vízálló.

Élettartam és a termék karbantartása:

Az ionimax szokásos használatánál a gyártó által javasolt minimális élettartam 10 év. Rendkívül magas ásványtartalmú környezetben, magasabb szilárd részecskék tartalom esetén a vízben, stb. a berendezés következő karbantartási módját javasoljuk: szükség szerint forró ecettel átmosni.

Hulladékhasznosítás feltételei:

Az élettartam végén a berendezést építési hulladékként ártalmatlanítsa. A termék csomagolását általános háztartási hulladékként kezelje, javasoljuk papírhulladék közé való besorolását.

Tanúsítványok és igazolások:

Az Egészségügyi Minisztérium Szlovák Köztársaság higiénikusaszakvéleménye, amely tanúsítja az ionimax berendezések ivóvíz kezelésénél történő alkalmazását.

A pőstyéni Műszaki Vizsgáló Intézet (Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.) tanúsítványa, amely igazolja az ionimax berendezések biztonságos jellegét.

Megfelelőségi nyilatkozat az ionimax típusú ionizáló polarizáló berendezések megfeleléséről, Szlovák Műszaki Szabvány STN 133060-2:1978

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG IPARJOGVÉDELMI HIVATALA (ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY).

Szerelési útmutató:

Fekvés:

Az ionimax bármilyen pozícióban felszerelhető. Nem érdekes, mely végződés néz előre.

Elhelyezés:

A legmegfelelőbb megoldás, ha az ionimax-ot az objektumba vezető fővezetékre helyezik, hogy az egész létesítmény védve legyen.

Beszerelés:

A szerelés helyén a vezetéket szakítsa meg, és az ionimax méretének megfelelő részt metssze ki. A vezeték mindkét végére szerelje fel a megfelelő méretű menetfejeket. A menetre tömítőanyagot vigyen fel, az ionimax-ot csavarja fel az előkészített menetfejekre. A szerelés befejezése után ellenőrizze a csatlakozások illeszkedését. A szerelést szakképzett szerelő kell, hogy végezze. A gyártó nem felel a szakszerűtlen kezelés által okozott károkért.

Kombinálás vízszűrővel:

Amennyiben a vízvezetékrendszerben is szűrést kíván végezni, az ionimax az utolsó berendezés kell, hogy legyen ebben a rendszerben annak érdekében, hogy megelőzzük a funkciója esetleges felesleges elvesztését.

A termék rendeltetésszerű használatának feltételei:

Az ionimax mellett legkevesebb 50 cm távolságban nem lehet elektromos feszültség. A rendszerhez nem szabad csatlakoztatni ioncserélőt, elektromágneses rendszert, ill. idegen feszültséggel táplált rendszert. Ilyen esetben az ionimax nem lesz olyan mértékben hatékony, mint az elvárható lenne.

Hasonlóképpen nem javasoljuk az ionimax sós vizű vagy sóoldatot hasznosító berendezésekben történő alkalmazását, amelyek gátolják az ion polarizációt. Ilyen esetben az ionimax nem lesz olyan mértékben hatékony, mint az elvárható lenne.

Az ionimax készülékeket 50 – 2 000 uS/cm2 tartomány közötti normál vezetőképességű vizek esetében javasoljuk felszerelni. Magasabb vezetőképességű víz esetén az ionimax nem lesz olyan mértékben hatékony, mint az elvárható lenne, gyorsabban tömődhet el, és rövidebb lehet az élettartama.

0-100 °C vízhőmérsékletnél javasolt a használata. Zárt csővezetékben párakezelésre nem alkalmas, fennáll a berendezés károsodásának veszélye.

A víz készülékben való áramlásának maximális sebessége 4 m/mp (a készülék típusának kiválasztásakor vegyük figyelembe ezt az adatot és a maximális áramlást is, ne csak a csőméretet). Gyorsabb vízáralmás esetén nem szavatoljuk a megfelelő mértékű hatékonyságot.

Az ionimax berendezéseket 1 MPa-ig terjedő nyomásra tervezték. Nagyobb nyomás az ionimax károsodásához vezethet.

Az ionimax-ot ne próbálja semmilyen módon szétszedni vagy kinyitni. Ez a berendezés a felnyitás után elveszíti hasznosságát és a vonatkozó garanciát is. Lépjen kapcsolatba a gyártóval. Egyben fennáll az apró alkatrészek meglazulásának veszélye. Ne tartsa gyermekek közelében.